Naam indiener:
Indiener doet het verzoek namens:
Telefoonnummer
E-mail
Omschrijving van het verzoek voor sponsoring:
Kosten van het verzoek (onderbouwing noodzakelijk met offerte):
Het geld is nodig vóór (datum):

Bestedingscommissie

Zoals wellicht iedereen weet heeft Olympia ’18 een Vrienden van Olympia. De Vrienden van Olympia hebben als doelstelling: Het realiseren van een leefbaar, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijke voetbalvereniging, voor alle zaken en betrokkenen, waaronder de leden van Olympia ’18.
 
Dit betekent dat sponsorverzoeken kunnen worden ingediend bij de bestedingscommissie van de Vrienden van Olympia. Een verzoek kan 3x per jaar worden ingediend, vóór september, januari of april. Dit verzoek dient per e.mail bscvvo@gmail.com worden aangevraagd met het bijgaand sponsorformulier.
 
Een uitzondering op het bovengenoemde kan gemaakt worden omdat iets onvoorzien was, maar in het belang van de club wel extra aandacht verdiend.
 
De bestedingscommissie beoordeelt of een verzoek wordt voorgelegd aan het bestuur van de Vrienden van Olympia.
 
De indiener krijgt van de bestedingscommissie z.s.m. na september, januari of april schriftelijk te horen of het gevraagde sponsorverzoek worden gehonoreerd.
 
Met sportieve groeten,
De bestedingscommissie van Vrienden van Olympia